Trombone

Wong Ho-ching

(Principal)

Wong Tsz-hei

(Principal)

Wong Sing-wang